Εταιρική Υπευθυνότητα

Εταιρική Υπευθυνότητα

Η Εταιρική Ευθύνη θεμελιακός πυλώνας της στρατηγικής της Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ

Η Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ-Ελληνική Ζύμη είναι η κορυφαία εταιρία κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Για πάνω από 40 χρόνια συμβάλει στη διάδοση της ελληνικής διατροφικής παράδοσης, με τα προϊόντα της να διαδίδουν από γενιά σε γενιά τη θρεπτική αξία της ελληνικής κουζίνας.

Η εταιρία αναγνωρίζει την εταιρική υπευθυνότητα ως θεμελιακό πυλώνα άρρηκτα συνδεδεμένο με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη και προβαίνει σε μια σειρά δράσεων στήριξης της κοινωνίας, των ανθρώπων της και του περιβάλλοντος.

Δημιουργώντας αξία για την κοινωνία

Με οδηγό της τις αρχές της αλληλεγγύης, της αγάπης και του σεβασμού προς τον συνάνθρωπο, η Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ στηρίζει με συνέπεια την κοινωνία και συμβάλλει στο έργο κοινωφελών οργανισμών με συμπράξεις και ενέργειες κοινωνικής δράσης. Το 2023 ενίσχυσε σημαντικά το πρόγραμμα προσφοράς τροφίμων σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως παιδιά, πολύτεκνες οικογένειες & ηλικιωμένους, προσφέροντας περισσότερους από 70 τόνους καταψυγμένα προϊόντα ζύμης συμβάλλοντας σημαντικά στην επισιτιστική κρίση. Η παραπάνω δράση υλοποιήθηκε μέσω της διαχρονικής συνεργασίας της εταιρίας με κοινωνικούς φορείς και σωματεία, κοινωνικά παντοπωλεία, εκκλησιαστικά ιδρύματα και τράπεζες τροφίμων. Παράλληλα, η εταιρία ενίσχυσε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις ως χορηγός σε εκδηλώσεις με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Διαφορετικότητα, ίσες ευκαιρίες και ανθρώπινα δικαιώματα

ypeythynotita.jpg

Η εταιρεία Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ υποστηρίζει και σέβεται τη διαφορετικότητα των εργαζομένων της, προωθώντας τον αλληλοσεβασμό και πρακτικές ίσης μεταχείρισης. Ακολουθεί τον Βασικό Κώδικα του Ethical Trading Initiative (ΕΤΙ) και προχώρησε στην υπογραφή της «Χάρτας Διαφορετικότητας» για Ελληνικές Επιχειρήσεις, αποδεικνύοντας και έμπρακτα τη συμβολή της σε έναν εργασιακό χώρο χωρίς διακρίσεις. Επιπλέον, η εταιρία, αναγνωρίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό ως τη ραχοκοκαλιά της εταιρίας, ενίσχυσε πολιτικές με στόχο την ανάπτυξη και εκπαίδευση του προσωπικού μέσω σεμιναρίων. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια αναπτύχθηκαν σε θέματα ασφάλειας με στόχο την εξάλειψη των εργασιακών ατυχημάτων και τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος

Με έμφαση στην προστασία του πλανήτη, η Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων προς το περιβάλλον και εφαρμόζει διαδικασίες με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας καθώς και στην ορθολογική χρήση τους μέσω σχετικών πρωτοβουλιών. Κατά την πρόσφατη επένδυση & τη δημιουργία του τρίτου υπερσύγχρονου εργοστασίου, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή καινοτόμων λύσεων & αυτοματισμών που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Σημαντική επένδυση αποτελεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών panels 1MWp στη στέγη του νέου εργοστασίου με στόχο την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική αξιοποιώντας την στην παραγωγική διαδικασία. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση αυτόματου φωτισμού με λειτουργία αισθητήρων και φωτιστικών σωμάτων LED χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης. Ακόμη, αντικαταστάθηκε το υλικό ψύξης των ψυκτικών θαλάμων, από freon σε αμμωνία, η οποία εκτός της φιλικότερης προς το περιβάλλον συμπεριφοράς (μείωση ρύπων), συμβάλει και στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Τέλος μέσω αυτόματου συστήματος επιτυγχάνεται εξοικονόμηση υδάτινων πόρων καθώς το ζεστό νερό που παράγεται για τη ψύξη των ψυκτικών θαλάμων αξιοποιείται στις ανάγκες του εργοστασίου και των κτιριακών εγκαταστάσεων.


Δέσμευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στην Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ οραματιζόμαστε έναν κόσμο όπου οι επιχειρήσεις αποτελούν δύναμη θετικής αλλαγής, όπου η βιωσιμότητα αποτελεί τη βασική αρχή των δραστηριοτήτων μας, όπου ενδυναμώνουμε και αναβαθμίζουμε τις κοινότητες και τους ανθρώπους μας και όπου η ηθική διακυβέρνηση καθοδηγεί τις αποφάσεις μας. Με σεβασμό στα 40 χρόνια παρουσίας, η εταιρία δεσμεύεται και την επόμενη χρονιά ότι θα συνεχίσει δυναμικά τις δράσεις της για την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη στήριξη της κοινωνίας και των ανθρώπων μας μέσα από την εταιρικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη πορεία.