Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Έχοντας επίγνωση της ευθύνης μας προς την κοινωνία και το περιβάλλον αποτυπώνουμε με πολύ καμάρι για πρώτη φορά τις δράσεις μας για αειφόρο ανάπτυξη μέσω της έκθεσης ESG για το έτος 2022. Η διαμόρφωση της συγκεκριμένης έκθεσης χαράζει τη βιώσιμη στρατηγική των επόμενων ετών ώστε να συνεχίσουμε δυναμικά τις δράσεις μας για την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη στήριξη της κοινωνίας και των ανθρώπων μας μέσα από την εταιρικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη πορεία μας.

Δείτε την έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης εδώ