Καριέρα


Τμήμα:Παραγωγή

Περιοχή:Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης-Σίνδος

  • Καλή γνώση παρασκευής ζύμης.
  • Προϋπηρεσία 3 έτη τουλάχιστον σε εταιρία τροφίμων