Όροι Χρήσης

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ή ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Επιχείρηση «ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», που εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ) , Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, δρόμος 1ος, 24 ο.τ., με ΑΦΜ 099773821, αρ. ΓΕΜΗ 58429504000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, στα πλαίσια διερεύνησης της περίπτωσης μελλοντικής σύναψης εργασιακής σχέσης με τον εκάστοτε υποψήφιο, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία και τηρεί στο αρχείο της για διάστημα 6 μηνών. Με την προσκόμιση και υπογραφή του παρόντος, ο Υποψήφιος δηλώνει ρητά ότι προσκόμισε το βιογραφικό του σημείωμα και τα στοιχεία που περιέχονται σ αυτό οικειοθελώς και ότι συναινεί πλήρως στην τήρηση & επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τον άνω αναφερόμενο σκοπό, καθώς και για σκοπούς επικοινωνίας της επιχείρησης μαζί του με έντυπο, ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Ο Υποψήφιος έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε αντίγραφο των προσωπικών του στοιχείων όποτε το θελήσει, προκειμένου να ελέγξει, διορθώσει ή να ζητήσει την διαγραφή τους πριν την παρέλευση του χρόνου τήρησης τους στο αρχείο της επιχείρησης.