Κτιριάκες Εγκαταστάσεις - Επενδύσεις

Κτιριάκες Εγκαταστάσεις - Επενδύσεις

Η Μ.Αραμπατζής ΑΒΕΕ, κατέχοντας ηγετική θέση στον κλάδο, συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξή του, έχοντας ως πυλώνες λειτουργίας την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, επενδύοντας συστηματικά και αδιάκοπα σε έργα υποδομής τεχνολογικού εκσυγχρονισμού καθώς και σε ανθρώπινο δυναμικό.

Τα προϊόντα της Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ παράγονται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, της παραλαβής και διαχείρισης α’ υλών και υλικών συσκευασίας, της αποθήκευσης ετοίμων προϊόντων, του picking και της διακίνησης στον πελάτη. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO 9001:2015 Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και με τα πρότυπα ISO 22000:2018, BRC και IFS v. 8 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Χρησιμοποιεί αυτόματο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας αποθήκευσης και ψύξης, τηρώντας όλους τους κανόνες της ψυκτικής αλυσίδας σύμφωνα με το ISO 22000:2018, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ακεραιότητα των ευπαθών προϊόντων.

Η Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ αντιλαμβανόμενη τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αυτοματοποίηση ως σημαντικούς παράγοντες αύξησης της παραγωγικότητας, βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ανταγωνιστικότητας προχώρησε σε επενδύσεις πληροφοριακών συστημάτων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Κατά την πρόσφατη επένδυση & τη δημιουργία του τρίτου υπερσύγχρονου εργοστασίου, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή καινοτόμων λύσεων & αυτοματισμών που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το νέο εργοστάσιο, που ξεκίνησε τη λειτουργία το 2022, είναι μια απόλυτα eco friendly εγκατάσταση, βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης και φιλική προς το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, σημαντική επένδυση αποτελεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών panels 1MWp στη στέγη του νέου εργοστασίου με στόχο την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική αξιοποιώντας την στην παραγωγική διαδικασία. Επίσης, πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση αυτόματου φωτισμού με λειτουργία αισθητήρων, φωτιστικών σωμάτων LED χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης τα οποία συμβάλλουν αφενός στην αύξηση της παραγωγικότητας αφετέρου αναβαθμίζουν την αισθητική του χώρου. Ταυτόχρονα, αντικαταστάθηκε το υλικό ψύξης των ψυκτικών θαλάμων, από freon σε αμμωνία, η οποία εκτός της φιλικότερης προς το περιβάλλον συμπεριφοράς (μείωση ρύπων), συμβάλει και στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Ακόμη μέσω αυτόματου συστήματος, με τη χρήση της αμμωνίας επιτυγχάνεται εξοικονόμηση υδάτινων πόρων καθώς το ζεστό νερό που παράγεται για τη ψύξη των ψυκτικών θαλάμων αξιοποιείται στις ανάγκες του εργοστασίου και των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Η Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ στο πλαίσιο βελτίωσης της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών προχώρησε σε μία μεγάλη επένδυση προσανατολισμένη στη χρήση ρομπότ με την οποία επιτεύχθηκε άρτια συσκευασία των προϊόντων, μείωση λαθών και αύξηση της παραγωγικότητας. Επίσης εφαρμόζει αυτοματοποιημένο σύστημα στον χώρο παραλαβών & αποστολών (picking) και το συνολικό κύκλωμα είναι απόλυτα ψηφιοποιημένο με αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα ιχνηλασιμότητας για κάθε προϊόν. Με τη βοήθεια του scanning, αλγορίθμων που λαμβάνουν υπόψη τις προδιαγραφές και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος και ειδικών παραμετροποιήσεων, βελτιστοποιούμε την παραλαβή και αποστολή των προϊόντων στον κατάλληλο χρόνο, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια τους.