Κτιριάκες Εγκαταστάσεις - Επενδύσεις

Κτιριάκες Εγκαταστάσεις - Επενδύσεις

Εξ αρχής οι επενδύσεις της «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ» στόχευσαν στην προοπτική ανάπτυξης μίας εταιρίας ισάξιας των μεγάλων ελληνικών αλλά και πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Με την προοπτική αυτή επένδυσε σε αγορά οικοπεδικού χώρου 77.250 τ.μ. με στεγασμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις 43.250τ.μ. στην Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης. Εκεί περιλαμβάνονται τα 3 εργοστάσια με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας παραγωγής ζύμης σφολιάτας, κρουασάν, παραδοσιακών προϊόντων (χωριάτικα), μπουγάτσας, πίτσας και κουλουριού.

Κατά την περίοδο 2001-2004 ολοκληρώθηκαν επενδύσεις ύψους 8.500.000€ με κυριότερες τις κάτωθι:

 • Εγκατάσταση νέων ψυκτικών θαλάμων συντήρησης, με ράφια αποθήκευσης, προθαλάμους, στην έδρα της εταιρίας.
 • Ίδρυση & έναρξη λειτουργίας υποκαταστήματος Αθηνών.
 • Ίδρυση & έναρξη λειτουργίας υποκαταστήματος Ιωαννίνων.
 • Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εφοδιαστικής αποθήκης.
 • Μηχανές αναλύσεων για τον εξοπλισμό του ποιοτικού ελέγχου.
 • Διάφορα μηχανήματα παραγωγικών διαδικασιών.
 • Νέα γραμμή παραγωγής (Λαμινατόριο).
 • Τούνελ ψύξης ακαριαίας ψύξης των προϊόντων.
 • Μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης φορητής τιμολόγησης.

Κατά την περίοδο 2005-2013 οι επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν άγγιξαν το ποσό των 16.000.000€ με κυριότερες επενδύσεις τις κάτωθι:

 • Νέα κτηριακή εγκατάσταση πλησίον της υπάρχουσας για την επέκταση των γραμμών παραγωγής Πίτσας και Κρουασάν.
 • Αυτοματοποιημένες παραγωγικές γραμμές για την παραγωγή υφισταμένων αλλά και νέων καινοτόμων προϊόντων.
 • Νέο τούνελ ψύξης για την ακαριαία ψύξη των προϊόντων. 
 • Συσκευαστικές μηχανές τελευταίας τεχνολογίας. 
 • Ανιχνευτές Ακτινών Χ.
 • Δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων.
 • Επέκταση του στόλου των επαγγελματικών οχημάτων για την κάλυψη νέων σημείων διανομής.

Κατά την περίοδο 2014-2017 οι επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν άγγιξαν το ποσό των 18.100.000€ με κυριότερες επενδύσεις τις κάτωθι:

 • Επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων κι έναρξη λειτουργίας του 3ου κατά σειρά εργοστασίου της εταιρίας για την υποδοχή νέων γραμμών παραγωγής Σφολιάτας, Μπουγάτσας και Παραδοσιακών προϊόντων.
 • Νέος αποθηκευτικός χώρος βαθιάς κατάψυξης 2500 θέσεων παλετών.
 • Νέο σύστημα ψύξης Αμμωνίας. 
 • Νέα αποθήκη Α’ & Β’ υλών και χώρος παραλαβής εμπορευμάτων.
 • Νέα αποθήκη υλικών συσκευασίας, σε νέο κτίριο εκτός βιομηχανοστασίου.
 • Νέοι χώροι αποσυσκευασίας, Α’ υλών, απόψυξης, ελέγχου Α’ υλών, πλύσης σκευών.
 • Συσκευαστικές μηχανές τελευταίας τεχνολογίας. 
 • Ανιχνευτές Ακτινών Χ.
 • Επέκταση του στόλου των επαγγελματικών οχημάτων για την κάλυψη νέων σημείων διανομής.