06 Ιουλίου 2018

Η εταιρεία μας βραβεύτηκε και φέτος στην ετήσια εκδήλωση της επιχειρηματικής αριστείας του «Diamonds of the Greek Economy 2018». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου 2018 στο GRANDE BRETAGNE HOTEL στην Αθήνα, με τη συμμετοχή άνω 500 υψηλόβαθμων στελεχών των σημαντικότερων Ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων της χώρας.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθούν οι δυναμικότερες και υγιέστερα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις. Η αξιολόγησή τους γίνεται βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων όπως είναι η κερδοφορία, η δανειακή επιβάρυνση και η ρευστότητα. Ταυτόχρονα συνυπολογίζονται και άλλοι παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι τα επενδυόμενα κεφάλαια των εταιρειών, η πολιτική τους στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.