18 Δεκεμβρίου 2020

Στην 10η θέση της λίστας των πλέον κερδοφόρων βιομηχανιών τροφίμων της χώρας βρέθηκε η εταιρεία παραγωγής προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης ΜΙΧ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕΤ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ. Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της New Times σε 3.300 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, η Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕΤ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ, αύξησε κατά 10% τον κύκλο εργασιών της από 75,35 εκατ. ευρώ το 2018 σε  83,10 εκατ. ευρώ κατά το 2019 ενώ τα καθαρά της κέρδη αυξήθηκαν κατά 4% από 9,96 εκατ. ευρώ το 2018 σε 10,36 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση λειτουργεί με υγιή χρηματο-οικονομική διάρθρωση, καθώς κατόρθωσε να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά της κατά 11% στα 54,4 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της επιχείρησης συνδυάστηκε με συνέχιση του επενδυτικού της προγράμματος και κυρίως με την χρηματοδότηση σημαντικών προγραμμάτων κοινωνικής προσφοράς (EKE) κατά την περίοδο της πανδημίας.