14 Δεκεμβρίου 2020

Με ευαισθησία και υπευθυνότητα, η εταιρεία τροφίμων Μιχαήλ Αραμπατζής ΑΒΕΕΤ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ στηρίζει έμπρακτα το έργο του οργανισμού Ελληνική Οργάνωση Πρόνοιας Ισότητας – ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ όπου σκοπός της είναι η ενίσχυση κοινωφελών, φιλανθρωπικών, ανθρωπιστικών, οικολογικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και πολιτισμικών συλλόγων.

Είμαστε με κάθε τρόπο δίπλα στον συνάνθρωπο και συμβάλλουμε με κάθε δύναμη προκειμένου να χαρίσουμε μια νέα ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ!