09 Μαΐου 2023

2-lSTnh.jpg

Έμφαση στην καινοτομία και στα προϊόντα προστιθέμενης αξίας που ανταποκρίνονται στις νέες διατροφικές τάσεις έδωσε και φέτος η Μιχαήλ Αραμπατζής ΑΒΕΕ - Ελληνική Ζύμη μέσα από την παρουσία της στην FOOD EXPO 2023.

Πλήθος επαγγελματιών είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά και να γευθούν τις καινοτόμες αλλά και τις παραδοσιακές γεύσεις της Ελληνικής Ζύμης. Έξι νέες, πρωτοποριακές, γευστικές προτάσεις, υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας που ανταποκρίνονται στις νέες διατροφικές τάσεις, έρχονται να προστεθούν στην ήδη επιτυχημένη γκάμα προϊόντων, με στόχο την αύξηση της «αξίας» της κατηγορίας, με την προσέλκυση νέων καταναλωτών στην κατηγορία ζυμών.

Η Μιχαήλ Αραμπατζής - Ελληνική ζύμη, κατέχοντας ηγετική θέση στον κλάδο, συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξή του, έχοντας ως πυλώνες λειτουργίας την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, επενδύοντας συστηματικά και αδιάκοπα σε έργα υποδομής, τεχνολογικού εκσυγχρονισμού καθώς και σε ανθρώπινο δυναμικό.