Διοίκηση

Σύνθεση Διοίκησης

 • Αραμπατζής Μιχαήλ - Πρόεδρος ΔΣ-Δ.Σύμβουλος
  Γεννήθηκε το 1958 στα Ν.Μάλγαρα-Θεσσαλονίκης, και κατέχει την θέση του Γενικού Δ/ντη. Ιδρυτής της εταιρίας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ το 1978, στην οποία έως τον Μάιο 2001 συμμετείχε ενεργά ως Γενικός Δ/ντης. Τον Ιούνιο 2001, ιδρύει την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ.
 • Γιαλαμίδης Δημήτριος - Οικονομικός Διευθυντής
  Γεννήθηκε το 1970 στο Tübingen-Γερμανίας. Πτυχιούχος Πληροφορικής. Εργάστηκε στην ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ως Υπεύθυνος Κοστολόγησης & Οικονομικός-Διοικητικός Δ/ντής. Έχει ασχοληθεί σε όλα τα στάδια έναρξης λειτουργίας και διαχειρίζεται τις Οικονομικές και Διοικητικές λειτουργίες της Εταιρίας.
 • Αραμπατζή Χαρούλα - Διευθύντρια Παραγωγής
  Γεννήθηκε 1964 στα Ν.Μάλγαρα-Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε στην ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ από 1986-2001 στην θέση της Δ/ντριας Παραγωγής.
 • Κεχαγιάς Νικόλαος - Διευθυντής Πωλήσεων
  Γεννήθηκε το 1962. Εργάστηκε στις εταιρίες ΡΑΜΑ ΕΠΕ, ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ, ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ, HYGIENIKA και στην ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ως Δ/ντης Πωλήσεων.
 • Kωνσταντινόπουλος Ηλίας - Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας
  Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1959. Πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμήματος Χημείας, ΑΠΘ. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Γερμανία(Karlsruhe). Εργάστηκε στις εταιρίες ΒΑΛΜΑ ως Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου και στην ΜΕΒΓΑΛ ως Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου & Υπεύθυνος Τμήματος Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.
 • Λογοθετίδης Αθανάσιος - Υπεύθυνος Προμηθειών
  Γεννήθηκε το 1978, στην Θεσσαλονίκη. Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων της σχολής ICBS.


ORG2014