Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:

cv[at]elzymi.gr (όπου [at] βάζετε το σύμβολο @)

Παρακαλ...

Τμήμα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Περιοχή: ΣΙΝΔΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καλή γνώση παρασκευής ζύμης.
Προϋπηρεσία 3 έτη τουλάχιστον...