Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:

info[at]elzymi.gr
(όπου [at] βάζετε το σύμβολο @)

Παρακα...

Τμήμα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Περιοχή: ΣΙΝΔΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καλή γνώση παρασκευής ζύμης.
Προϋπηρεσία 3 έτη τουλάχιστον...